Spirální stabilizace

Stabilizace páteře a celého těla spirálními svalovými řetězci 

(SM systém, metoda SPS, Spirálka)

Mezi hlavní pohybové aktivity u člověka patřily chůze a běh s rozsáhlým pohybem paže ve vzpřímené pozici. Bohužel poslední dobou převažuje sedavý způsob života, který porušuje vzpřímené držení těla a má vliv na svalový korzet, který nás stabilizuje.

Speciální cviky s elastickým lanem umožňují svaly posilovat a zároveň protahovat v době, kdy přirozeně relaxují. Většina cviků je zaměřena na návrat páteře do střední linie a její protažení směrem vzhůru, čímž se uvolňují blokády.

Nejdůležitější na cvičení je, že pomocí svalových spirálních řetězců vytváří v těle sílu vzhůru, která odlehčuje tlak na meziobratlové ploténky a klouby. Tím umožňuje jejich výživu a regeneraci. Zároveň svalové spirály dávají páteři optimální pohyblivost. 


Cvičení SPS má také velký význam u prevence a nápravy poruch velkých kloubů (kloub kyčelní, kolenní a ramenní, klouby nohy a nožní klenba). Během 10 minut denně posílíte a protáhnete všechny důležité svaly těla. Je to cesta z ordinace ke kvalitnímu životu pro všechny, kteří trpí bolestmi páteře a kloubů nebo chtějí těmto poruchám předejít. 

Hlavní příčinou bolestí zad je zvýšené svalové napětí vertikálních řetězců (dlouhé zádové svaly podél páteře), které stlačují obratle k sobě a působí bolest. Naproti tomu spirální svalové řetězce obratle roztahují od sebe a tím protahují páteř směrem nahoru a odstraňují bolest.

SPS je cvičení:

  • posilovací - posiluje oslabené svaly,
  • protahovací - protahuje svaly napjaté a zkrácené,
  • mobilizační - obnovuje kloubní pohyblivost,
  • stabilizační - dává tělu potřebnou pevnost, zajišťuje stabilitu v době klidu a hlavně pohybu (dynamická stabilizace),
  • koordinační - koordinuje vzájemné postavení pohybových segmentů,
  • optimalizuje řízení pohybu - procvičuje pohybové stereotypy jako je chůze, běh, práce, sport (urychluje volné řízení pohybu).
Při práci používám kombinaci Dornovy metody plus, Spirální stabilizace, manuálních technik a baňkování. Nejprve je důležité tělo srovnat Dornovkou a poté přidáme cviky ze Spirálky, abychom posílili a stabilizovaly svaly. Baňky a manuální techniky rozvolní zatuhlé svaly, které drží klouby a obratle v poloze, která je pro ně nepřirozená a to způsobuje bolesti svalů a kloubů. Kombinaci volím u každého klienta individuálně.